YIJIA
产品中心
无影灯系列

梁式吊桥(干湿分离)

0.00
0.00
  

主要技术参数:
标准配置(可根据客户要求选配)
氧气:干区2个             湿区2个         
负压吸引:干区2个     湿区2个 
压缩空气:干区2个     湿区2个 
高档托盘:干区2个     湿区3个   
输液架:干区1个          湿区1个
接地端子:干区2个     湿区2个 
电源插座:10个
网络、通讯接口:各1个       
(各个体端口标配为:“国标”,根据客户要求选配,德标、英标、美标)
手术床系列
吊塔/吊桥
医用床系列
医用车系列
台、架、橱、柜系列
观片灯系列